Tứ giác

NGUYEN BANG PHUOC
giúp em với ạ . plssssCho hình bình hành ABCD có AB = 2AD.Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. a) Chứng minh rằng : tứ giác amcn là hình bình hành , tứ giác amnd là hình gì b) Gọi I là giao điểm của AN và DM , K là giao điểm BN và CM . Tứ giác MINK hình gì c) Chứng Minh : IK // CD
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 tháng 7 2023 lúc 19:06

loading...

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Trần Thanh Anh
Xem chi tiết
trieu vu
Xem chi tiết
White Silver
Xem chi tiết
Phong Đặng
Xem chi tiết
Trần Ngọc Tình
Xem chi tiết
Trần Hương Trà
Xem chi tiết
ngô khánh linh
Xem chi tiết
sjajsghs
Xem chi tiết
Tô Thiên Hào
Xem chi tiết