Tứ giác

Thai Hoang
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi D và E lần lượt là trung điểm của BC và AC. a) Chứng minh tứ giác ABDE là hình thang vuôngCho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi D và E lần lượt là trung điểm của BC và AC
a) Chứng minh tứ giác ABDE là hình thang vuông
b) Gọi K là điểm đối xứng của A qua D.CHỨNG MINH TỨ GIÁC ABKC LÀ HÌNH CHỮ NHẬT
c) Từ A kẻ AH vuông tại BC tại H.Gọi M là trung điểm BH.G là trung điểm của AH,F là trung điểm KC.chứng minh AM vuông góc MF toán 8
Nguyễn Lê Phước Thịnh
14 tháng 12 2022 lúc 22:29

a: Xét ΔCAB có CE/CA=CD/CB

nên ED//AB và ED=AB/2

=>AEDB là hình thang

mà góc EAB=90 độ

nênAEDB là hình thang vuông

b: Xét tứ giác ABKC có

D là trung điểm chung của AK và BC

góc BAC=90 độ

Do đó: ABKC là hình chữ nhật

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Như
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Linh
Xem chi tiết
37- Tuấn Vũ
Xem chi tiết
Chất Đặng
Xem chi tiết
nguyễn thành đạt
Xem chi tiết
.......
Xem chi tiết
Mother fuck
Xem chi tiết
Phương Linh Phạm
Xem chi tiết
sjajsghs
Xem chi tiết