Tứ giác

8/11 42 Phạm hoàng Bảo T...

3) Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.a) Chứng minh: AMNC là hình thang, tính AC, biết MN = 3cm.b) Chứng minh: PQ AC.c) Chứng minh: MN PQ và MN = PQ.d) MQ = NP và MQ NP.


Các câu hỏi tương tự
⨢Azura💦
Xem chi tiết
linhlinh
Xem chi tiết
Mai Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Trash Như
Xem chi tiết
hoshino ai
Xem chi tiết
HELP ME
Xem chi tiết
HELP ME
Xem chi tiết
Trần Hương Trà
Xem chi tiết
Vũ Tú Anh
Xem chi tiết