nguyen phuong thao

cho hbh ABCD gọi i là trung điểm của đoạn thẳng AB, k là trung điểm CD

a, C/m tứ giác AICK là hbh

b, gọi E, F lần lược là gt của đường thẳng AD với AK, CI

C/m EK = 1/2 CF


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Huy
Xem chi tiết
Phi Diệc Vũ
Xem chi tiết
Trang Đoàn
Xem chi tiết
Phi Diệc Vũ
Xem chi tiết
Thư Anh
Xem chi tiết
Phi Diệc Vũ
Xem chi tiết
Bảo Châu Trần
Xem chi tiết
iloveyoubaeby
Xem chi tiết
Captain America
Xem chi tiết
Vũ Nhật Mai
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)