Khánh An Ngô

Cho hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) cắt nhau tại I. Đường thẳng đi qua I và vuông góc với IA cắt OB tại K. Chứng minh

a) IK//OA

b) Tam giác IOK cân

giúp câu b vs ạ


Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
phạm thu thủy
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn
Xem chi tiết
Tiêu Phạm
Xem chi tiết
Việt Thắng
Xem chi tiết
Phạm Quang Anh
Xem chi tiết
Bùi Thị Khánh Ly
Xem chi tiết
Thảo Nhi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)