Nguyễn Quốc Cường

Cho em hỏi là mình chứng minh y=2x như thế nào vậy ạ

Dương Minh Hoàng
10 tháng 5 lúc 20:36

ĐK:`x>=1/2;y>=1`

TH1:`\sqrt{2x-1}+\sqrt{y-1}=0<=>x=1/2;y=1=>x=2y`

TH2:`\sqrt{2x-1}+\sqrt{y-1}>0`

GT`<=>2x-y=\sqrt{y-1}-\sqrt{2x-1}`

`<=>2x-y=(y-1-(2x-1))/(\sqrt{2x-1}+\sqrt{y-1})`

`<=>(2x-y)(1+1/(\sqrt{2x-1}+\sqrt{y-1}))=0`

Dễ thấy biểu thức trong ngoặc luôn dương

`=>2x-y=0<=>2x=y`

Trong mọi TH ta luôn có `2x=y`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Letuandan
Xem chi tiết
Gia Hân
Xem chi tiết
Minq Chouz
Xem chi tiết
Luan Nguyen
Xem chi tiết
Homin
Xem chi tiết
hoàng trang my
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Vũ Hải Long
Xem chi tiết
Phùng Đình Mạnh
Xem chi tiết
Phạm Lê Vân Anh
Xem chi tiết