Thanh Nhã Phạm

cho \(\Delta\)ABC có AB<AC vuông tại B, phân giác AD của góc A cắt BC tại D. từ D kẻ DH vuông góc với AC (H∈AC);và HD và AB kéo dài cắt tai I. Chứng minh rằng:

a) \(\Delta\)ABC = \(\Delta\)AHD 

b) AD là trung trực của BH

c) \(\Delta\)DIC cân

d)BH//IC

e) AD\(\perp\)IC

g) BC > AD + AD - 2AB

Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 giờ trước (14:13)

a: Xet ΔABD vuông tại B và ΔAHD vuông tại H có

AD chung

góc BAD=góc HAD

=>ΔABD=ΔAHD

b; AB=AH

DB=DH

=>AD là trung trực của BH

c: Xet ΔDBI vuông tại B và ΔDHC vuông tại H có

DB=DH

góc BDI=góc HDC

=>ΔBDI=ΔHDC

=>DI=DC

=>ΔDIC cân tại D

d: Xét ΔAIC có AB/BI=AH/HC

nên BH//IC

e: AD vuông góc BH

BH//IC

=>AD vuông góc IC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Tiến Vững
Xem chi tiết
Le Nkii
Xem chi tiết
Lan Anh Kaito
Xem chi tiết
cô gái tóc đen
Xem chi tiết
MC Minh
Xem chi tiết
Buì Đức Quân
Xem chi tiết
tran vinh phuc
Xem chi tiết
zzz_Công tử họ Nguyễn_zz...
Xem chi tiết
Hazuimu
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)