Đào Hải Đăng

Cho ΔABC : B= 40 độ , C=50 độ

a) Cạnh nào là cạnh lớn nhất 

b) lấy MϵAB,NϵAC

Chứng minh : +MN<MC,+MC<BC,MN<BC

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 3 lúc 14:21

a: góc A=180-40-50=90 độ

góc B<góc C<góc A

=>BC là cạnh lớn nhất
b: ΔANM vuông tại A

=>góc AMN<90 độ

=>góc NMB>90 độ

=>NM<NB

ΔANB vuông tại A

=>góc ANB<90 độ

=>góc BNC>90 độ

=>NB<BC

=>MN<BC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
BaoKhanh Pham
Xem chi tiết
LD2k10
Xem chi tiết
LD2k10
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh
Xem chi tiết
juilya
Xem chi tiết
phạm thị khánh vy
Xem chi tiết
Dương Ánh Ngọc
Xem chi tiết
jibe thinh
Xem chi tiết
Phụng Phan
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)