Đỗ Hải Yến

cho đa thức f(x) bậc 5, hệ số cao nhất là 1. Biết f(1)=1; f(2)=5; f(3)=14; f(4)=30; f(5)=55. Tính f(6)-f(7)

 


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trọng Tấn
Xem chi tiết
Huỳnh Xuân Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Nhật Quỳnh Trang
Xem chi tiết
469 cong ty CP
Xem chi tiết
Hoàng Đức Khải
Xem chi tiết
Trần Quang Huy
Xem chi tiết
Bành Thị Đẹt
Xem chi tiết
Phạm Minh Hiếu
Xem chi tiết
Kênh Kiến Thức
Xem chi tiết
Nguyễn Tâm Thịnh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)