nguyễn duy tuấn anh

cho biết rằng hợp chất a gồm 2 nguyên tử ox liên kết với một nguyên tử o và nặng gấp 1.9375 lần phân tử khí oxi               a) tính phân tử khối của a                                                                                  b) cho biết tên và kí hiệu của x

Dương Minh Huy
22 tháng 11 lúc 22:22

a)  \(PTK_A=M_A=1,9375.32=62\) 

b) \(PTK_{X_2O}=62\)

hay 2X + 16 = 62

⇒ X = 23

Vậy X là natri, kí hiệu Na

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm An Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Bảo Huy
Xem chi tiết
Minh Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Chi Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Vân
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)