_Twnq.Vyz_

cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c biết ab và ac. Kết luận nào đúng ?
A. cb
B. c // b
C. a // b
D. c // a

(っ◔◡◔)っ ♥ Aurora ♥
26 tháng 3 lúc 22:21

Đáp án B.

Ta có:

a ⊥ b

a ⊥ c

⇒ c // b ( từ vuông góc đến song song ).

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
26 tháng 3 lúc 22:19

B đúng, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song nhau nên \(c||b\)

Bình luận (0)
Tâm Như
27 tháng 3 lúc 9:36

B

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Dương Trần Duy
Xem chi tiết
yen trang duong
Xem chi tiết
Hương thu Đoàn
Xem chi tiết
Phạm Vũ Hà My
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)