Ngân Hoàng

cho ab/cd = 3/5 vì cd = 2,5 độ dài ab là A. 15 B. 35 C.25 D. 17

Ngô Hải Nam
19 tháng 3 lúc 20:38

\(\dfrac{AB}{CD}=\dfrac{3}{5}\\ =>\dfrac{AB}{2,5}=\dfrac{3}{5}\\ =>AB=\dfrac{2,5\cdot3}{5}=1,5\)

1,5 mà nhỉ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngô Thị Thu Trang
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
anhmiing
Xem chi tiết
Phan thanh huyền
Xem chi tiết
ngoxuancong
Xem chi tiết
ngu thì chết
Xem chi tiết
Mai Enk
Xem chi tiết
Lương Ngọc Cường
Xem chi tiết
Lương Ngọc Cường
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)