Nguyen Minh Hai

Cho 5 số tự nhiên mà mỗi số chỉ có ước nguyên tố là 2 và 3. Chứng minh rằng trong 5 số này có hai số có tích là một số chính phương

bepro_vn
13 tháng 9 lúc 9:50

undefined

Bình luận (1)
Nguyễn Hoàng Minh
13 tháng 9 lúc 9:52

Tham khảo: https://vinastudy.vn/huong-dan-giai-toan-lop-6-chu-de-nguyen-ly-dirichlet-b155.html

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN