Chương 1. Sự điện li

Cuong Nguyen

cho 250ml dung dịch K2SO4 1M, Na2CO3 1M tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch gồm Ba(NO3)2 0,5M và BaCl2 1M.

a. Tính giá Trị V

b. Tính nồng độ các ion có trong dung dịch sau phản ứng sau khi lọc bỏ kết tủa

Hồ Hữu Phước
22 tháng 9 2017 lúc 5:45

\(n_{K_2SO_4}=0,25mol\)

\(n_{Na_2CO_3}=0,25mol\)

\(n_{Ba\left(NO_3\right)_2}=0,5Vmol\)

\(n_{BaCl_2}=Vmol\)

Ba2++SO42-\(\rightarrow\)BaSO4

Ba2++CO32-\(\rightarrow\)BaCO3

ta có: 0,25+0,25=0,5V+V giải ra V=\(\dfrac{1}{3}l\)

Các ion trong dd sau phản ứng:

K+=Na+=0,25mol suy ra nồng độ mol=0,25/(\(\dfrac{1}{3}+0,25\))=0,43M

NO3- 0,5/3mol suy ra nồng độ mol=0,5/3:(\(\dfrac{1}{3}+0,25\))=0,29M

Cl- 1/3mol suy ra nồng độ mol=1/3:(\(\dfrac{1}{3}+0,25\))=0,57M

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Hoàng Hiệp
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Khang
Xem chi tiết
02_Quỳnh Anh_11a5 Nguyễn
Xem chi tiết
Hoàng Ken
Xem chi tiết
Thành Tôn
Xem chi tiết
Tôn Nữ Diệu Nhung
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Lam
Xem chi tiết
Dương Thị Giang
Xem chi tiết