Chương 1. Sự điện li

Nguyễn Duy Khang

một loại nước tự nhiên chứa Ca2+, HOC3-, Na+,Cl-

Để loại bỏ hết ion Ca2+ trong m(gam) loại nước này người ta phải cho vào V ml dd Ca(OH)2 0.04M. Tính V biết:

 

-Đun sôi m(gam) nước này 1 hồi lâu thì được 5g kết tủa

-Nếu cho 2m (gam) nước này cùng tác dụng với HCL vừa đủ thu được 11.2(l) khí và dd A. Cho dd A tác dụng với dd AgNO3 dư thu được 140.63 (gam) kết tủa


Các câu hỏi tương tự
Tên Là Nam
Xem chi tiết
Cuong Nguyen
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Yến Nhi
Xem chi tiết
Thuy Pham
Xem chi tiết
Danh Anh
Xem chi tiết
Nhung Hồng
Xem chi tiết
đỗ thị hồng hạnh
Xem chi tiết
Duy Lê
Xem chi tiết
02_Quỳnh Anh_11a5 Nguyễn
Xem chi tiết