Ẩn danh

Cho 2 tập hợp A =(1;2;3;4;5;7) và B là tập hợp các số tự nhiên lẻ,lớn hơn 2 và bé hơn 20 .Mô tả tập hợp C là tập là tập hợp giao của tập A và B

HT.Phong (9A5)
Hôm kia lúc 21:33

\(A=\left\{1;2;3;4;5;7\right\}\)

\(B=\left\{3;4;5;6;7;8;...;20\right\}\)

C là tập hợp giao của A và B 

\(\Rightarrow C=\left\{3;4;5;7\right\}\)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Hôm qua lúc 7:36

A = {1; 2; 3; 4; 5; 7}

B = {3; 5; 7; ...; 17; 19}

⇒ C = A ∩ B = {3; 5; 7}

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Đàm Bảo Hân
Xem chi tiết
Đào Ngọc Minh Thư
Xem chi tiết
đỗ hải nam
Xem chi tiết
Hay Hay
Xem chi tiết
Arcobaleno
Xem chi tiết
Vầng Trăng Khuyết
Xem chi tiết
anh em lớp 6a
Xem chi tiết
Hay Hay
Xem chi tiết