Bảo Trâm

Cho 13 gam Zn tác dụng với 1 lượng dung dịch HCl vừa đủ

a, tính thể tích khia H2 sinh ra ở đktcb, tính khối lượng ZnCl2 tạo thànhc, lấy toàn bộ lượng khí H2 trên cho tác dụng với 8 gam CuO thì thu được bao nhiêu gam chất rắn sau phản ứng
Khánh Đan
26 tháng 3 lúc 20:00

a, \(n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\)

PT: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

____0,2____________0,2____0,2 (mol)

\(V_{H_2}=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\)

b, \(m_{ZnCl_2}=0,2.136=27,2\left(g\right)\)

c, \(n_{CuO}=\dfrac{8}{80}=0,1\left(mol\right)\)

PT: \(CuO+H_2\underrightarrow{t^o}Cu+H_2O\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{0,2}{1}\), ta được H2 dư.

Theo PT: \(n_{Cu}=n_{CuO}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow m_{cr}=m_{Cu}=0,1.64=6,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hồng Nhung_8B
Xem chi tiết
Hưng Alef
Xem chi tiết
30.Vũ Tien Thành
Xem chi tiết
minh anh
Xem chi tiết
riku
Xem chi tiết
riku
Xem chi tiết
Trần công Tấn Tài
Xem chi tiết
Phú Tuyên Nguyễn
Xem chi tiết
Phú Tuyên Nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)