Tiến Lê

Cho 11,2 kim loại FeH tận dụng với khí oxi theo sơ đồ Fe+O2--t*-->Fe304 a.lập PTHH của pứ b.Tính kg Fe4O4 thu đc C.Tính thể tích O2 (đktc) cần dùng

Khánh Đan
15 tháng 3 lúc 20:45

a, \(3Fe+2O_2\underrightarrow{t^o}Fe_3O_4\)

b, \(n_{Fe}=\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{Fe_3O_4}=\dfrac{1}{3}n_{Fe}=\dfrac{1}{15}\left(mol\right)\Rightarrow m_{Fe_3O_4}=\dfrac{1}{15}.232=\dfrac{232}{15}\left(g\right)\)

c, \(n_{O_2}=\dfrac{2}{3}n_{Fe}=\dfrac{2}{15}\left(mol\right)\Rightarrow V_{O_2}=\dfrac{2}{15}.22,4=\dfrac{224}{75}\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tiến Lê
Xem chi tiết
Tiến Lê
Xem chi tiết
Cô Bé Mùa Đông
Xem chi tiết
Nguyễn Thành Long
Xem chi tiết
Thanh Dang
Xem chi tiết
Thanh Dang
Xem chi tiết
@tâm
Xem chi tiết
Phạm Anh Nguyên
Xem chi tiết
Maithuy Do
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)