Nguyễn Tuấn Kiệt

Câu trả lời sau đúng hay sai: Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng không thể giải phóng khí NO

Câu này sai nha bạn

Bình luận (0)
neopentane
4 tháng 4 lúc 16:19

Sai. Vì nguyên tử Fe trong phân tử $\rm Fe_3O_4$ chưa đạt số oxi hoá cao nhất, vì vậy khi tác dụng với $\rm HNO_3$ loãng vẫn tạo ra sản phẩm khử.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết