NNL7

Câu 8:Thế năng trọng trường của 1 vật không phụ thuộc vào

A. khối lượng của vật

B. gia tốc trọng trường

C. gốc thế năng 

D. vận tốc của vật

Minh Phương
10 tháng 5 lúc 20:10

A

Bình luận (0)
Tô Mì
14 tháng 5 lúc 2:49

D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phat Le
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Võ Huỳnh Cát Uyên
Xem chi tiết
Bao gia
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết