Hailo

Câu 7:Bộ phận nào cấp điện sinh nhiệt ở chế độ nấu.

Đinh Thị Huyền
11 tháng 5 lúc 15:39

Bộ phận điều khiển cấp điện sinh nhiệt ở chế độ nấu.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
tamdo
Xem chi tiết
hà linh
Xem chi tiết
hà linh
Xem chi tiết
Chimiha
Xem chi tiết
Vũ Minh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thiên Phúc
Xem chi tiết
Trọng Nguyễn
Xem chi tiết
Cơm Nắm
Xem chi tiết
Nguyên Duy La
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết