Lê Thị Như Ngọc

Câu 7:  Câu lệnh nào sau đây là đúng?

A. while S<10 do S:=S+i; i:=i+1;                          

B. i:=0; S:=1;While S:=10 do write(S);     

C. n:=2; while n<5 do a=b;              

Minh Le
15 tháng 3 lúc 23:00

Không có câu nào đúng.

A. Đúng theo cách trình bày nhưng thiếu dẫn đến vòng lặp vô hạn. Phải ghép 2 câu lệnh sau do lại bằng begin ... end;.

B. Sai vè sau while lại là 1 phép gán S:=10

C. Sai, vì sau do câu lệnh lại là 1 điều kiện a=b. Và đây cũng là 1 vòng lặp vô hạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tạ Tuấn
Xem chi tiết
quân nguyễn
Xem chi tiết
Bảo Trân YTB
Xem chi tiết
Huyền Anh
Xem chi tiết
Duy Tan
Xem chi tiết
Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Linh Nguyễn
Xem chi tiết
TL P
Xem chi tiết
Bảo Ngân
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)