VẬT LÝ 9

Câu 4: Một bếp lò nung nóng một khối nhôm hình chữ nhật có kích thước là (25cm×16cm×10cm). Hỏi:

a. Nhiệt lượng của bếp lò cung cấp cho khối nhôm là bao nhiêu để nó tăng nhiệt độ từ 25oC đến 200oC? Biết khối lượng riêng và nhiệt dung riêng của nhôm lần lượt là 2700kg/m3 và 880 J/kg.K, hiệu suất của bế lò là 70%.

b. Nếu dụng nhiệt lượng đó để đun 6kg nước từ 25oC thì nước có sôi được không? Biết ấm nhôm đựng nước có khối lượng 500g, nhiệt dụng riêng của nước là 4200 J/kg.K.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thái Dương
Xem chi tiết
Võ Minh Đức
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Lính mới
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Nguyễn Phương
Xem chi tiết
trần vũ hoàng phúc
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
trần vũ hoàng phúc
Xem chi tiết