Hailo

Câu 2:Những thứ nào làm thay đổi thời trang.

Người Già
10 tháng 5 lúc 22:09

Xu hướng, văn hóa, công nghệ,...

Bình luận (0)
Đinh Thị Huyền
11 tháng 5 lúc 15:30

Các yếu tố công nghệ làm thay đổi thời trang bao gồm:

- Công nghệ sản xuất: In 3D và công nghệ dệt mới.

- Vật liệu mới: Vải sinh học, vải thông minh, và vật liệu tái chế.

- Trí tuệ nhân tạo và Big Data: Phân tích xu hướng và nhu cầu tiêu dùng.

- Công nghệ may mặc tự động: Robot và tự động hóa sản xuất.

- Internet và thương mại điện tử: Mua sắm online và tiếp cận toàn cầu.

- Mạng xã hội và Influencer: Lan tỏa xu hướng qua các nền tảng mạng xã hội.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tuấn Quy Nguyễn
Xem chi tiết
Tuấn Quy Nguyễn
Xem chi tiết
Tuấn Quy Nguyễn
Xem chi tiết
Lưu Quang Minh
Xem chi tiết
Lưu Quang Minh
Xem chi tiết
Khuất đại quân
Xem chi tiết
phạm duy quốc khánh
Xem chi tiết
Ngô Trần Sinh Phúc
Xem chi tiết
Cơm Nắm
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Phú
Xem chi tiết