qui123

Câu 1:Một thùng hàng có khối lượng 100 kg đang nằm yên trên nền nhà. Một lực kéo F có phương nằm ngang tác dụng vào thủng hàng. Sau khi tác dụng được 5 s thì thùng hàng đạt vận tốc 10 m/s. Biết nợ số ru sát trượt giữa thùng hàng và nền nhà là 0,25. Lấy g = 9,8 m/s. a) Tính gia tốc của thùng hàng khi chuyển động. b) Vẽ các lực tác dụng vào thùng hàng trong quá trình chuyển động. Nêu tên của các lực đó. c) Tính độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng vào thùng hàng. d) Tính độ lớn của lực kéo.


Các câu hỏi tương tự
Tran tuan anh
Xem chi tiết
dasdasd
Xem chi tiết
huypy
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Ngiêm Bơ
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Anh Quân
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết