huypy

Câu 1: Một cái tủ gỗ có khối lượng 50 kg đang nằm yên trên nền nhà. Một người đầy tủ bằng một lực F có phương nằm ngang, biết F - 200 N. Biết hệ số ma sát trượt giữa tù và nền nhà là 0,2 Lấy g = 9,8 m/s a) Về các lực tác dụng vào tú trong quá trình chuyển động. Nêu tên của các lực đó. b) Tính độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng vào tù. c) Tinh gia tốc của từ khi chuyển động. d) Tính vận tốc và quãng đường đi được của tù sau khi đẩy 10 s,


Các câu hỏi tương tự
qui123
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Lê trung hiếu
Xem chi tiết
Tài trần Đức
Xem chi tiết