Trần Nguyễn Phương Linh

Câu 1: Vật liệu là gì? Kể tên một vài vật liệu thông dụng.

Câu 2: Nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: Kim loại, cao su, nhựa, gỗ…

Câu 3: Nêu lợi ích của việc sử dụng vật liệu an toàn, hiệu quả? Để đảm bảo sự phát triển bền vững chúng ta cần phải có cách sử dụng các loại vật liệu như thế nào?

Câu 4:Nhiên liệu là gì? Dựa  vào trạng thái ta có thể chia nhiên liệu thành những loại nào, cho ví dụ?

Câu 5: An ninh năng lượng là gì? Nêu các biện pháp sử dụng nhiên liệu đảm bảo an ninh năng lượng?

Câu 6: Nguyên liệu là gì? Kể tên một số loại nguyên liệu thường gặp và tính chất của chúng?

 


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hữu Nhân
Xem chi tiết
Văn Hoàng - lớp 6.6- STT...
Xem chi tiết
Văn Hoàng - lớp 6.6- STT...
Xem chi tiết
Xem chi tiết
nguyễn hữu minh ngọc
Xem chi tiết
nguyễn hữu minh ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng 	Hiệp
Xem chi tiết
đỗ hồng an
Xem chi tiết
Hà Minh Thành
Xem chi tiết