Mẫn Nhi

Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào ô trống.
Cho 31a là một hợp số. Biết rằng a là số tự nhiên lẻ có một chữ số. Hỏi có bao nhiêu giá trị của a thỏa mãn?

Minh Hải
6 tháng 12 2023 lúc 20:23

2,4,6,8 đúng ko

 

Bình luận (0)
Minh Hải
6 tháng 12 2023 lúc 20:24

312,314,316,318

Bình luận (0)
Minh Hải
6 tháng 12 2023 lúc 20:33

là 312,314,316,318

 

Bình luận (0)
Lê Minh Hương
6 tháng 12 2023 lúc 20:33

4 giá trị

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ngô hoàng gia bảo
Xem chi tiết
Hồ Khánh Ly
Xem chi tiết
Vu Huỳnh MinhAnh
Xem chi tiết
Bùi Thị Khánh Linh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Bac Lieu
Xem chi tiết
Potter Harry
Xem chi tiết
Ngô Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Thắng
Xem chi tiết