Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 52
Điểm GP 6
Điểm SP 37

Người theo dõi (7)

Tôi là ...?
miuka

Đang theo dõi (3)

miuka