卡拉多克

Bài thơ chuyện cổ nc mik và bài thơ mây vá sóng có gì giống và khác nhau?

 

Kirito
6 tháng 12 2023 lúc 22:08

Văn bản Mây và sóng có hình thức khác với văn bản Chuyện cổ nc mình (Số tiếng trong các dòng không bằng nhau, không vần). Nhưng nó vẫn được coi là văn bản thơ. Bởi tác phẩm có ngôn ngữ cô đọng, giàu nhạc điệu và hình ảnh, sử dụng biện pháp tu từ so sánh,..”Mây và sóng” đã ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng sâu sắc đồng thời thể hiện triết lý giản dị nhưng đúng đắn về hạnh phúc của cuộc đời: hạnh phúc đến từ những điều giản dị gần ngay bên chúng ta. :3

chắc sai á bn 

 
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
duy nguyễn văn duy
Xem chi tiết
Phí Lê Tường Vi
Xem chi tiết
Đức Thắng
Xem chi tiết
Hà Thị Nhung
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Trang
Xem chi tiết
27. Bùi Trường Phát
Xem chi tiết
Xem chi tiết
20 - Phạm Trần Anh Thư -...
Xem chi tiết