ngọc ánh 2k8

Bài 8: Cho (O), có đường kính BC=8cm . Gọi H là trung điểm của OC ; vẽ dây AD vuông góc BD tại N 
a) C/m tam giác ABD cân 
b) C/m ABNH nội tiếp 
c) Tính diện tích phần (O) nằm ngoài ABDC

Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 21:25

Em kiếm tra lại đề, AD vuông góc BD tại N nhưng A và D đề chưa cho?

Bình luận (0)
ngọc ánh 2k8
3 tháng 4 lúc 21:40

Bài 8: Cho (O), có đường kính BC=8cm . Gọi H là trung điểm của OC ; vẽ dây AD vuông góc BC tại N 
a) C/m tam giác ABD cân 
b) C/m ABNH nội tiếp 
c) Tính diện tích phần (O) nằm ngoài ABDC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Phương Tâm
Xem chi tiết
sóc
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
vinh
Xem chi tiết
nguyển thị thảo
Xem chi tiết
loc huynh
Xem chi tiết
Nguyễn Phúc Thiên
Xem chi tiết
Hạ Chi Băng
Xem chi tiết
hoang le
Xem chi tiết
Trung Đặng
Xem chi tiết