A Thuw

−280133;                                 d) -\(\dfrac{15}{37}\) và \(\dfrac{10}{-29}\).

Toru
10 tháng 7 lúc 21:30

Đề yêu cầu gì thế bạn?

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
{VIP} Duy Pro
Xem chi tiết
Huy Vũ
Xem chi tiết
(149)anhy
Xem chi tiết
Dương Thu Thảo
Xem chi tiết
MINH KHUE
Xem chi tiết
Lan Hương
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Lan Hương
Xem chi tiết
(149)anhy
Xem chi tiết
Lâm Duy Thành
Xem chi tiết