Mon Trang

Bài 1: Tìm tỉ số của hai số a và b biết b)a-0,3 ta, b=2,4 kg c)a=2/3 giờ, b=15 phút d)a-2,4m2, b=30dm2 e)a=2,5dm³ b=40cm3 Bài 2:Tìm tỉ số phần trăm của 2 số b)0,4 yến và 25kg

Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 giờ trước (10:40)

1:

b: a=0,3 tạ=30kg

a/b=30/2,4=25/2

c: a=2/3p=40p

b=15p

=>a/b=8/3

d: a=2,4m2=240dm2

a/b=8

e: a=2,5dm3=2500cm3

a/b=2500/40=250/4=125/2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
linda kiều
Xem chi tiết
Pham Ngoc Diep
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham
Xem chi tiết
Đặng vân anh
Xem chi tiết
Huyền Nguyễn
Xem chi tiết
lê thị vân  khánh
Xem chi tiết