Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 157
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (17)

thhhh
Sói Bé Tí
Sinh Trần
Nam Hoàng Hải

Đang theo dõi (36)

Kudo Shinichi
minh nguyet
_silverlining
^JKIES Nguyễn^
Tuệ Lâm Đỗ