Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 316
Điểm GP 90
Điểm SP 323

Người theo dõi (14)

Huy Jenify
cuccutbicyew
Bùi Hoàng Lâm
Mon Trang

Đang theo dõi (1)

IloveEnglish