Ẩn danh

Bác Minh gửi tiết kiệm x(triệu đồng) vào ngân hàng với lãi suất 5%/năm. Sau thời gian 1 năm thì số tiền bác Minh nhận được cả vốn lấn lãi được biểu thị qua biểu thức:

A. 5%x 

B. 105%x 

C. 150%x 

D. x + 5%

Sau 1 năm thì tổng số tiền bác Minh nhận được là:

\(x\left(1+5\%\right)=1,05x\left(triệuđồng\right)\)

=>Chọn B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Jayden Valeria
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Quỳnh Nhi
Xem chi tiết
Giaa Hann
Xem chi tiết
Mỹ Ngọc
Xem chi tiết
Trần Phúc
Xem chi tiết
secret1234567
Xem chi tiết
Khôi Võ
Xem chi tiết
hanhdung
Xem chi tiết
Trần Thị Cẩm Tú
Xem chi tiết
Trâu Thị Thùy Dương
Xem chi tiết