Gia dinh

Ba ông và ba bà ngồi trên một dãy ghế.

1. Tính xác suất để người cùng phái ngồi gần nhau.

2. Tính xác suất để ba bà ngồi gần nhau.

3. Tính xác suất để họ ngồi nam nữ xen kẽ nhau.


Các câu hỏi tương tự
Gia dinh
Xem chi tiết
Hoàng Văn Mạnh
Xem chi tiết
Hoàng Văn Mạnh
Xem chi tiết
Phan
Xem chi tiết
La Hồng Vân
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
trần thu phương
Xem chi tiết
Lý Lê Văn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết