Chương III : Thống kê

Tran Si Anh Quoc

B 1 help me

cho 4 số a\(a_1;a_2;a_3;a_4thỏa\) mãn : \(a_{2^2}\) \(a_1.a_3;a_{3^2}=a_2.a_4;a_{4^2}=a_3.a_5;a_{5^2}=a_4.a_6\)

chứng minh rằng :\(\dfrac{a_1}{a_6}=\left(\dfrac{a_1+a_2+...+a_5}{a_2+a_3+...+a_6}\right)\)

 Mashiro Shiina
25 tháng 11 2017 lúc 19:26

Sai đề.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
Nguyễn Đỗ Anh Quân
Xem chi tiết
Đào Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Sơn
Xem chi tiết
Nguyễn Tăng Nhật Trường
Xem chi tiết
Kim Yen Pham
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Trang
Xem chi tiết