Chu Hải Phong

a)Tìm tổng của hai số thập phân biết STP(số thập phân) thứ nhất bằng STP thứ hai biết tích của hai số bằng AB ( AB: A=số lớn nhất có 1 chữ số chia cho 3; B=2x2x2x2x2x2x2x2x2:9).
b)Tìm diện tích tam giác ACE biết tam giác ABC= 70cm2, EC= \(\dfrac{1}{4}\)BE.
Hình vẽ: 
" style="text-decoration:underline">http://www.w3.org/2000/svg"> A B C E 70cm2

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 13:28

b: BE+EC=BC

=>EC+1/4EC=BC

=>\(BC=\dfrac{5}{4}EC\)

=>\(S_{ABC}=\dfrac{5}{4}\cdot S_{AEC}\)

=>\(S_{AEC}=\dfrac{4}{5}\cdot S_{ABC}=\dfrac{4}{5}\cdot70=56\left(cm^2\right)\)

a: Gọi hai số thập phân cần tìm là x,y

Theo đề, ta có: x=y và \(x\cdot y=A\cdot B=2^9:9\cdot9=2^9\)

=>\(x=y=\sqrt{2^9}=16\sqrt{2}\)

=>\(x=y\simeq22,63\)

Tổng của hai số là:

22,63*2=45,26

Bình luận (0)
Chu Hải Phong
19 tháng 11 lúc 14:46

a) nữa

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
bùi Hiền Ly
Xem chi tiết
Võ Lê Như Quỳnh
Xem chi tiết
Trần Thị Thanh Thủy
Xem chi tiết
Trương Quân Bảo
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Tú
Xem chi tiết
Thiên thần dễ thương
Xem chi tiết
Nguyen Minh Nhut
Xem chi tiết
Trần Mạnh Hùng
Xem chi tiết
Jee Mắm
Xem chi tiết