bùi mai lâm nhi

Ask me again tomorow. I'll have to give it some ...................

A. think           B. thought            C. thoughtful           D. thoughtless

bbiLinh
27 tháng 5 lúc 13:32

B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Edogawa Conan
Xem chi tiết
lê nguyễn quỳnh chi
Xem chi tiết
Minh Trí Dương
Xem chi tiết
Phạm Anh Khoa
Xem chi tiết
km_ahz
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hương Giang
Xem chi tiết
Dương Nhi
Xem chi tiết
Optimus Prime
Xem chi tiết
phương linh Nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)