hoàng thị thanh hoa

a) Thực hiện phép tính: 32+10:2

 

b) Tính nhanh: 13.(23+17) - 17.(23 +13)

 

c) Tìm x biết : -8 + 2 ( x – 4 ) = 23.32

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 20:48

a: \(3^2+10:2=9+5=14\)

b: \(13\cdot\left(23+17\right)-17\cdot\left(23+13\right)\)

\(=13\cdot23+13\cdot17-17\cdot23-17\cdot13\)

\(=13\cdot23-17\cdot23\)

\(=-4\cdot23=-92\)

c: \(-8+2\left(x-4\right)=2^3\cdot3^2\)

=>\(2\left(x-4\right)-8=8\cdot9=72\)

=>2(x-4)=72+8=80

=>x-4=40

=>x=44

Bình luận (0)
卡拉多克
6 tháng 12 2023 lúc 20:48

bn ơi trên là 3và 23 hay 32 và 23?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngọc Anh
Xem chi tiết
Phạm thị ngà
Xem chi tiết
Nguyen Lan Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Chi
Xem chi tiết
nguyễn thị quỳnh như
Xem chi tiết
Trần Lâm Như
Xem chi tiết
iuiu iuiu
Xem chi tiết