^($_DUY_$)^

a, Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của một tam giác. CMR, 
\(ab+bc+ca\le a^2+b^2+c^2< 2\left(ab+bc+ca\right)\)
b, Tìm tất cả các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn:
\(10x^2+50y^2+42xy +14x-6y+57< 0\)

Hồng Nhan
19 tháng 11 lúc 14:55

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trung Kiên
Xem chi tiết
X Drake
Xem chi tiết
Pé Ken
Xem chi tiết
ONLINE SWORD ART
Xem chi tiết
TFboys_Lê Phương Thảo
Xem chi tiết
Vô Danh
Xem chi tiết
Anh Lê Đức
Xem chi tiết
Nuyen Thanh Dang
Xem chi tiết
Kiệt Nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)