Cheer Bomb Đéo Cheer Búa

 (9x2 - 16)2 - 25(3x - 4)2

ILoveMath
4 tháng 11 lúc 21:51

`(9x^2 -16)^2 -25(3x-4)^2`

`=[(3x-4)(3x+4)]^2 -25(3x-4)^2`

`=(3x-4)^2 .(3x+4)^2 -25(3x-4)^2`

`=(3x-4)^2 .[(3x+4)^2 -25]`

`=(3x-4)^2 .(3x+4-5)(3x+4+5)`

`=(3x-4)^2 . (3x-1)(3x+9)`

`=3(3x-4)^2 . (3x-1)(3x+1)`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cíuuuuuuuuuu
Xem chi tiết
Tuyết Ly
Xem chi tiết
Tien Long Truong
Xem chi tiết
nhu y ngo hoang
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trịnh Minh Châu
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc
Xem chi tiết
phạm hằng
Xem chi tiết
Trịnh Minh Châu
Xem chi tiết
hoangtuvi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)