Thế Khang Đặng

-7x = -42

Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 tháng 12 2022 lúc 22:40

=>x=42/7=6

Bình luận (0)
(っ◔◡◔)っ ♥ Aurora ♥
7 tháng 12 2022 lúc 22:40

-7x = -42

   x = -42 : (-7)

   x = 6

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
o0o Kurogane ikki2 o0o
Xem chi tiết
Elly Tran Hoang Bang Ban...
Xem chi tiết
taylor
Xem chi tiết
Nguyễn Hằng
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Khoa Đặng Tô
Xem chi tiết
nagisa
Xem chi tiết
Lê Ngọc Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Phương Chị
Xem chi tiết