Nam Trần

7km2 5hm2=…..dam2

Paoo Nqoccc
26 tháng 3 lúc 20:14

\(7km^25hm^2=70500dam^2\)

Bình luận (0)
Cihce
26 tháng 3 lúc 20:16

\(7km^25hm^2=\left(7\times10000\right)+\left(5\times100\right)=70500dam^2.\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
han888
Xem chi tiết
Yummie
Xem chi tiết
Strangerdaner
Xem chi tiết
Xem chi tiết
MaiDoHoaiNam
Xem chi tiết
Linh Kieu
Xem chi tiết
Đặng Lê Tường Vy
Xem chi tiết
huỳnh ngọc mai ly linh
Xem chi tiết
Nguyễn Hà My
Xem chi tiết