Vianne1254

√(7+4√3) - √(4√3 -7)²

MinYewCou
19 tháng 9 lúc 21:34

\(\sqrt{7+4\sqrt{3}}-\left(4\sqrt{3}-7\right)^2\\ =\sqrt{2^2+2.2.\sqrt{3}+\left(\sqrt{3}\right)^2}-\left|4\sqrt{3}-7\right|\\ =\sqrt{\left(2+\sqrt{3}\right)^2}-\left|4\sqrt{3}-7\right|\\ =\left|2+\sqrt{3}\right|-\left|4\sqrt{3}-7\right|\\ =2+\sqrt{3}-4\sqrt{3}-7\\ =-5-3\sqrt{3}\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Lê Nguyễn Hoàng Nhung
Xem chi tiết
dinh thi ngoc ha
Xem chi tiết
Minh Bình
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Hưng
Xem chi tiết
Hoàn Hà
Xem chi tiết
Cỏ dại
Xem chi tiết
nngoc
Xem chi tiết
manh
Xem chi tiết
đạt đạt
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)