minh phat

(4x-1)2-9x2

Kurouba Ryousuke
16 tháng 9 lúc 23:02

`# \text {DNamNgV}`

`(4x - 1)^2 - 9x^2`

`= (4x - 1)^2 - (3x)^2`

`= (4x - 1 - 3x)(4x - 1 + 3x)`

`= (x - 1)(7x - 1)`

___

`@` CT: `A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)`

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 9 lúc 22:33

(4x-1)^2-9x^2

=(4x-1-3x)(4x-1+3x)

=(x-1)(7x-1)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cíuuuuuuuuuu
Xem chi tiết
Nga Rau má
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Linh
Xem chi tiết
hoangtuvi
Xem chi tiết
Hoàng Minh
Xem chi tiết
Lê Đăng Hải Phong
Xem chi tiết
changchan
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Tuyết Ly
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)