Đỗ Sơn

37. The film / begin / 8.00 / end / 11 00.

à_____________________________________________________

38. Do / you / have / finish / report?

à_____________________________________________________?

39.Hoa/ say/ she/ come/ see/ me/ soon/ she/ come/ from her vacation.

à_____________________________________________________

40. Why/ not/ we/ take/ in/ outdoor activities?

à ____________________________________________________
giúp mik gấp ae oii

 

Trầm Huỳnh
19 tháng 3 lúc 22:55

37.What time does the film begin and end? - "What time does the film begin at 8:00 and end at 11:00?"

38,Do you have to finish the report? - "Do you have to finish the report?"

 

39.Hoa said she would come to see me soon after her vacation - "Hoa said she would come to see me soon after her vacation."

 

40.Why don't we take part in outdoor activities? - "Why don't we take part in outdoor activities?"

 

Bình luận (3)
Enjin
19 tháng 3 lúc 22:58

37. The movie begin at 8.00 and ends at 11 00.

38. Did you have finish the report?

39. Hoa said she came to see me soon she came from her vacation.

40. Why don't we take in outdoor activities?

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Pokémon
Xem chi tiết
Kuruishagi zero
Xem chi tiết
Phương Vy
Xem chi tiết
•๖ۣۜRαη ๖ۣۜMσɾĭ•
Xem chi tiết
Phạm Minh Thư
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Đỗ Thị Hà Như
Xem chi tiết
Bò Cạp Cung
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)