he lô

33. Mr. John (have)............................ a restaurant.

 

Hoàng Hạnh Nguyễn
4 tháng 11 lúc 22:48

has

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Võ Đặng Gia Khải
Xem chi tiết
Võ Đặng Gia Khải
Xem chi tiết
Dũng
Xem chi tiết
Nguyễn acc 2
Xem chi tiết
Thân Thị Hoa
Xem chi tiết
Marry Trang
Xem chi tiết
pham hong van
Xem chi tiết
Phùng Kim Thanh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Bành Thị Kem Trộn
Xem chi tiết