Thanh Thảo

32m2 =..............................................dm2

8dm2 25cm2= ...................................cm2

b, tìm x

x + 4/5 = 7/5                                      1/7 : x = 3/4

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 18:53

loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Kim Nhung
Xem chi tiết
Gia Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Tiểu Thư Hiền Hậu
Xem chi tiết
𝕤𝕜𝕪:)
Xem chi tiết
Cường Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Diệu Linh
Xem chi tiết
shir
Xem chi tiết
Trần Khánh My
Xem chi tiết
Cấn Duy Khang
Xem chi tiết